Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo https://www.avtoprevozniki.eu upravlja podjetje DEMAR d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Cena sodelovanja

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Objava podjetja na strani www.avtoprevozniki.eu pa je plačljiva.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za sodelovanje na strani www.avtoprevozniki.eu ponudniku storitve plačal znesek, ki bo tudi jasno naveden v povzetku dogovora. Cena je odvisna od obsega objave ter pozicije podjetja na strani.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika (DEMAR d.o.o.) in ne na povpraševanja, še manj pa na njihovo realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika (aktualni prevozi), vendar mu le ta ne jamči glede količine prejetih povpraševanj, niti njihovo realizacijo.

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun podjetja izvajalca (TRR: SI56 1010 0005 3893 971 (BANKA KOPER d.d.)

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje).

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 8 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 8 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

 • pisno na naslov DEMAR, poslovne storitve, d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin
 • pisno na elektronski naslov info@avtoprevozniki.eu
 • telefonsko na številko 0590 74 061

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.V Ljubljani, dne, 10.07.2015
DEMAR d.o.o.

 

 

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

 

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo Demar d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov info@demar.si ali na naslov Gmajna 10, 1236 Trzin. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba Demar d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

 

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na e-mail info@demar.si ali na naslov Demar d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

 • Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
 • Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
 • Za pridobitev informacij: o namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
 • Za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 • Za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 • Za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 • Da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 • Da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

 

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.