Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo https://www.avtoprevozniki.eu upravlja podjetje DEMAR d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Cena sodelovanja

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Objava podjetja na strani www.avtoprevozniki.eu pa je plačljiva.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za sodelovanje na strani www.avtoprevozniki.eu ponudniku storitve plačal znesek, ki bo tudi jasno naveden v povzetku dogovora. Cena je odvisna od obsega objave ter pozicije podjetja na strani.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika (DEMAR d.o.o.) in ne na povpraševanja, še manj pa na njihovo realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika (aktualni prevozi), vendar mu le ta ne jamči glede količine prejetih povpraševanj, niti njihovo realizacijo.

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun podjetja izvajalca (TRR: SI56 1010 0005 3893 971 (BANKA KOPER d.d.)

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje).

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 8 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 8 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

  • pisno na naslov DEMAR, poslovne storitve, d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin
  • pisno na elektronski naslov info@avtoprevozniki.eu
  • telefonsko na številko 0590 74 061

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.V Ljubljani, dne, 10.07.2015
DEMAR d.o.o.