MEGALES, d.o.o. Strahinj

KontaktMEGALES, d.o.o. Strahinj
Strahinj 87
4202 Naklo
Kontakt+ 386 51 358 368
Kontaktinfo@megales.si
Kontakt www.megales.si
Davčna št.:SI61312240
Direktor:MEGLIČ JURIJ

 

 

MEGALES, d.o.o. Strahinj

Vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

 

 

 

O nas

 

Podjetje MEGALES, d.o.o. STRAHINJ je bilo ustanovljeno 2. novembra, leta 1992 in je v zasebni lasti. Že od same ustanovitve je dejavnost našega podjetja povezana z gozdarstvom. Organizirani in opremljeni smo za odkup vseh gozdno lesnih sortimentov in lesne biomase tako na kamionski cesti ali na panju (stoječi les). V podjetju je zaposlenih 65 strokovno usposobljenih delavcev. Letno odkupimo in prepeljemo preko 300.000 kubičnih metrov lesa.

Na razpolago imamo sodobno mehanizacijo, ki nam omogoča kvalitetno in hitro izvajanje storitev sečnje in spravila lesa, gradnje gozdnih prometnic in prevozov lesa.

Več različnih kompozicij tovornih vozil nam omogoča, da lahko opravimo prevoze lesa različnih oblik in dolžin. Za upravljanje tovornjakov skrbijo delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in večletno prakso v vseh različnih pogojih dela.

Zaradi velikega obsega nakupa imamo organizirana dva skladišča, na katerih lahko odložimo večjo količino hlodovine.

Cilj podjetja Megales je kvalitetno in v dogovorjenem roku opravljeno delo in tako postati trden in zanesljiv partner tako manjšim kot večjim lastnikom gozdnih posesti.

 

 

  

 

STORITVE 

 

V podjetju MEGALES se ukvarjamo z odkupom lesa na panju in na kamionski cesti.

Izvajamo posek ter spravilo lesa, gozdno gojitvena dela, gradnjo ter rekonstrukcije gozdnih prometnic in prevoze lesa.

Izvajanje del vršimo s strokovno usposobljenim kadrom in sodobno mehanizacijo, kar nam omogoča hitro in učinkovito izvedbo del, ki je zelo pomembna pri izvajanju sanitarnih sečenj. Dobra organiziranost in sodobna mehanizacija nam omogočata, da lahko kakovostno in zanesljivo izvajamo dela v dogovorjenih oz. predpisanih rokih, ki so predmet izvršitev izdanih odločb Zavoda za gozdove.

V podjetju MEGALES smo usposobljeni in opremljeni za izvajanje ročnega in strojnega poseka lesa, traktorskega ter žičnega spravila lesa, v izjemnih primerih pa izvedemo tudi ročno spravilo lesa.

Naša storitev so tudi prevozi lesa. Opremljeni smo z različnimi kompozicijami tovornih vozil za prevoze hlodovine, rezanega lesa, sekancev in razsutega tovora.

Po dogovoru z vami vzamemo vašo gozdno posest tudi v zakup za pogodbeno dogovorjeno časovno obdobje. V tem primeru prevzamemo celovito gospodarjenje, ki vam zagotavlja izvedbo vseh potrebnih aktivnosti pri gospodarjenju z vašim gozdom.

 

 

Prevozi lesa

 

V podjetju MEGALES smo opremljeni s sodobnimi kompozicijami tovornih vozil. Nudimo vam vse vrste prevozov lesa različnih dolžin.


Opravljamo:

  • prevoze hlodovine
  • prevoze rezanega lesa
  • prevoze sekancev
  • razsutega tovora


Prevoze opravljamo po Sloveniji in po ostalih sosednjih državah

 

 

Odkup lesa na kamionski cesti

 

Odkup lesa na kamionski cesti vršijo zaposleni odkupovalci podjetja MEGALES, ki so strokovno usposobljeni za merjenje in razvrščanje lesa.

Les vam naši odkupovalci izmerijo in razvrstijo po kvaliteti pri nakladanju na tovornjak.

Po zaključku prevzema vam izdajo dobavnico – knjigovodsko listino z vsemi podatki o količini, kvaliteti in ceni.

Plačilo za odkupljeni les prejmete v roku do 30 dni od dneva prevzema.

Zainteresirani smo tako za manjše kot večje količine že pripravljene hlodovine. 

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 

 

Certifikati

 


 

ZAKAJ MI?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonska številka: 

+ 386 51 358 368

 

E-Mail naslov: 

info@megales.si

 

 V veselje nam bo sodelovati z vami.