DAJ mednarodna špedicija d.o.o.

KontaktDAJ mednarodna špedicija d.o.o.
Kidričeva 34
3000 Celje
Kontakt+ 386 31 672 358
Kontaktspedicija@daj.si
Kontakt www.spedicija-daj.si
Davčna št.:SI77100891
Direktor:BOFULIN SIMON

 

 

DAJ mednarodna špedicija d.o.o.

KOREKTNO IN ZANESLJIVO ŽE OD LETA 1992.

 


 

O nas

 

Začetki špedicije DAJ segajo v leto 1992, ko je nastalo majhno špedicijsko podjetje na mejnem prehodu Dobovec. Z leti smo z dobrim delom pridobili vrsto zaupanja vrednih komitentov v in izven EU. Osnovna dejavnost podjetja je še vedno posredovanje v vseh carinskih postopkih, ukvarjamo pa se tudi s skladiščenjem in transportom blaga.

 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je trg povečal in ker smo imetniki dovoljenja za prijavljanje blaga na podlagi hišnega carinjenja pri uvozu in izvozu nudimo našim strankam še višji nivo kvalitete in hitrejše postopke pri uvozu in izvozu blaga.

 

 

STORITVE


Mednarodni zbirni in kompletni prevozi

 

Smo sinonim za točnost in zanesljivost pri organizaciji prevozov na evropskem območju.

 

Prisotni smo v:

 

 • EU
 • Švica
 • Skandinavija (Norveška, Švedska, Danska, Finska)
 • Bosna in Hercegovina
 • Srbija
 • Makedonija
 • Črna gora
 • Albanija
 • Turčija

 

 

Prevoz po Sloveniji

 

Za prevoze po Sloveniji nudimo hitre in cenovno ugodne storitve, kar nam omogoča optimizirana mreža domačih prevoznikov.

 

Ladijski – kontejnerski prevozi

 

V sodelovanju z enim izmed vodilnih partnerjev v pomorskem transportu, nudimo odpremo ali dostavo LCL in FCL pošiljk po celem svetu.

 

Letalski prevozi

 

Za potrebe po najhitrejši globalni dostavi, opravljamo letalske prevoze iz letališč v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.

 

 

CARINSKO ZASTOPANJE

 

Osnovna dejavnost DAJ mednarodne špedicije d.o.o. je carinsko zastopanje, torej posredovanje v vseh carinskih postopkih. 

 

Med storitve carinskega zastopanja sodijo: 

 • posredno in neposredno zastopanje kupcev pri rednih in poenostavljenih carinskih postopkih v uvozu, izvozu ter tranzitu
 • zastopanje kupcev v carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
 • zavarovanje ter plačilo carinskega dolga za kupca
 • posredovanje pri fitopatoloških, veterinarskih in drugih postopkih

 

Z vstopom Slovenije v EU se je slovensko carinsko območje razširilo na vse članice ES (Evropske skupnosti). Za blago tretjih držav, tj. držav, ki niso članice ES, in za blago, ki se izvaža iz ES v tretje države, velja, da je treba pri uvozu v ES uporabiti ustrezen carinski postopek:

 • sprostitev v prost promet
 • izvozno carinjenje
 • ali opraviti drug predpisan carinski postopek

 

 

 

Postopki carinjenja blaga se opravljajo na izpostavi Celje, zaradi uvede poenostavljenih carinskih postopkov pa tudi na drugih carinskih uradih, ki jim je za to dodeljena pristojnost (notranje izpostave in mejne izpostave na območju ES), ter na drugih mestih, če to v skladu z zakonodajo dovolijo carinski organi.

 

NCTS-New Computerised Transit System

 

V postopku napotitve blaga iz tretjih držav ali drugega blaga pod carinskim nadzorom na območje ES, prek območja ES ali prek tretjih držav na območje ES se uporablja tranzitni carinski postopek.
 
NCTS služi carinskemu nadzoru neocarinjenega blaga v času tranzita ter nekaterim drugim izjemam. V odvisnosti od postopka (zunanji ali notranji tranzit Skupnosti) se uporabljajo obrazci T1, T2 in drugi. V postopku stranke običajno zastopa pooblaščeni zastopnik – špediter.

 

 

INTRASTAT

 

Dolžnost podjetij, ki sodelujejo v blagovni menjavi pri prejemu ali odpremi blaga, je da poročajo v del statističnega sistema Evropske skupnosti, ki se imenuje Intrastat

 

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo neposredno od poročevalskih enot oziroma njihovih zastopnikov - deklarantov in pošiljajo v za to določen glavni urad v elektronski ali pisni obliki na posebnem obrazcu. V EU je bil uveden leta 1993 ob vzpostavitvi skupnega evropskega trga, ko zaradi ukinitve notranjih meja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami (t. i. Extrastat) kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije.

 

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja. Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga. 

 

V podjetju DAJ mednarodna špedicija d.o.o. kot deklarant, to je tretja oseba pri prejemu ali odpremi blaga, opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat v imenu naših partnerjev.

 

 

Zakaj izbrati DAJ mednarodna špedicija d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

 

Telefonska številka: 

+ 386 31 672 358

 

E-Mail naslov: 

spedicija@daj.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.