Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo https://www.avtoprevozniki.eu upravlja podjetje DEMAR d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Cena sodelovanja

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Objava podjetja na strani www.avtoprevozniki.eu pa je plačljiva.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za sodelovanje na strani www.avtoprevozniki.eu ponudniku storitve plačal znesek, ki bo tudi jasno naveden v povzetku dogovora. Cena je odvisna od obsega objave ter pozicije podjetja na strani.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika (DEMAR d.o.o.) in ne na povpraševanja, še manj pa na njihovo realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika (aktualni prevozi), vendar mu le ta ne jamči glede količine prejetih povpraševanj, niti njihovo realizacijo.

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun podjetja izvajalca (TRR: SI56 1010 0005 3893 971 (BANKA KOPER d.d.)

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje).

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 8 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 8 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

 • pisno na naslov DEMAR, poslovne storitve, d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin
 • pisno na elektronski naslov info@avtoprevozniki.eu
 • telefonsko na številko 0590 74 061

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.V Ljubljani, dne, 10.07.2015
DEMAR d.o.o.

 

 

 

Consent to the processing of personal data

 

By submitting or completing the required personal and other data I declare that I am informed and I give my consent and I expressly permit and authorize the company Demar d.o.o. (hereinafter: the company) to collect and process my personal data and other data that I have entered in the input form (hereinafter: data) for the purposes of direct marketing of services and products of the company (for example, information about their newest services and products, inquiries, preparation of offer or response and establishing of contact and/or communication, whereby the company can use various communication channels - telephone, ordinary mail, e-mail). The company shall collect and process the obtained personal data in accordance with the provisions of the GDPR and the applicable legislation on the protection of personal data.

 

I am informed that I can unsubscribe at any time from receiving of any commercial e-mails intended for direct marketing of services (hereinafter: commercial e-mails) by submitting a written statement to the company e-mail address info@demar.si or to the address Gmajna 10, 1236 Trzin. I am informed that, after receiving my statement, the company will stop using my personal data for the purpose of direct marketing. I am informed that when I unsubscribe from the commercial e-mails I also automatically unsubscribe from receiving of all notifications to which I might be logged in. I am informed that with my unsubscribe from commercial e-mails the company stops using my personal data for the purpose of direct marketing and I can require from the company at any time in writing to permanently or temporarily stop using my personal data for the purpose of direct marketing.

 

I declare that I am informed and I agree that my personal data are managed and processed or used by the company Demar d.o.o. in its database of personal data for the purposes of direct marketing. I declare that I am informed about the fact that I submit my personal data on a voluntary basis and without any consequences if I refuse.

 

The data controller ensures that all individuals whose data are processed have all rights in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) and the applicable legislation in the field of personal data protection. You can send your request regarding your personal data processed by us to our e-mail address info@demar.si or to address Demar d.o.o. for the purposes as follows:

 

 • To obtain a confirmation if we process any personal data relating to you
 • To obtain access to personal data relating to you
 • To obtain the information about: the purpose of the processing, the nature of personal data concerned, the users and categories of users to whom the personal data are disclosed and the period of personal data storage
 • To make a correction of personal data relating to you
 • To delete the personal data relating to you
 • To limit our processing / use of personal data relating to you
 • To make objections to the processing / use of personal data relating to you
 • To revoke your consent to use / process one or more personal data relating to you

 

We will fulfil your request as soon as possible, but not later than within 1 month at the latest.

 

With regard to our processing of personal data relating to you, you have the right to put in a complaint at the Information Commissioner.